Skip to content
Home » Blog » Kestävyyskasvatus uutena koulutusvientinä Suomesta vauhdittamaan kestävyysmurrosta

Kestävyyskasvatus uutena koulutusvientinä Suomesta vauhdittamaan kestävyysmurrosta

YK-liitto on nimennyt EduGemsin globaalin, skaalautuvan ESD-koulutuspolun Suomen ainoaksi edustajaksi UNESCOn Japan Prize on ESD -kilpailuun.

Mikä kilpailu?

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco jakaa palkinnon kestävää kehitystä edistävän koulutuksen (Education for Sustainable Development, ESD) hyväksi tehdystä työstä. Kukin jäsenmaa nimittää ehdokkaansa Unescolle, joka jakaa maailmanlaajuisesti kolme 50 000 USD:n suuruista palkintoa. Valinnat voittajista tekee Unescon pääjohtaja, kansainvälisen valintaraadin suosituksesta.

Miksi EduGemsin pitäisi voittaa?

EduGems täyttää palkintokriteerit, joita ovat muutoksen aikaansaaminen (transformation), osallistavuus/integraatio (integration) ja innovatiivisuus (innovation). 

Lisäksi EduGemsin ratkaisu tukee Unescon laajoja ESD-tavoitteita, kuten:

1) yleistä ESD-politiikan kehittämistä
2) oppimisympäristöjen kehittämistä 
3) opettajien ja kasvattajien osaamisen kehittämistä
4) nuorten osallistamista ja voimaannuttamista
5) kestävän kehityksen ratkaisujen edistämistä paikallisella tasolla.

EduGemsin ESD-koulutuspolku lisää kestävyyskasvatuksen tunnettuutta ja vastuullista toteutusta ympäri maailmaa. On havaittu, että koulutuksiin osallistunut koulunjohto ja opettajat alkavat aktiivisesti sisällyttää kestävyyskasvatusta koulujen arkeen ja opetussuunnitelmiin.

Miksi tarvitaan enemmän laaja-alaista kestävyyskasvatusta?

Koulut haluavat olla vauhdittamassa kestävyysmurrosta. Kouluilta puuttuu kuitenkin ESD:n tietoja, taitoja ja asenteita (sustainability competencies). Kouluilta puuttuu myös maksukykyä. Kestävyysmurroksen onnistumisessa on oleellista, että opettajien ESD-täydennyskoulutusta rahoitetaan laajalti.

Toiminta luo toivoa

Ihmisten maailmankuva muuttuu osallistavan kestävyyskasvatuksen avulla. Kouluissa aktivoivat ihmisiä mukaan ja lisäävät heidän voimavarojaan muutoksissa. Maailmaa muutetaan yhteistyöllä. Maailmassa on käynnissä arvojen kamppailu, jossa tarvitaan akuutisti tekoja (enemmän kuin jatkuvaa uutta tietoa; Katajavuori, 2022). 

Mikä EduGems?

EduGems Oy on ainoa suomalainen ESD-koulutusvientiyritys. Perustajat ovat rahoittaneet itse keväästä 2019 alkaen toiminnan, jossa lean-startup yritysmallilla on pilotoitu ESD-koulutuspolun skaalaamista. EduGems on jo kouluttanut yli 40 maassa yli 4500 opettajaa!

Viennissä on suuri potentiaali

Ennen EduGemsiä Suomen koulutusviennistä puuttuivat ESD-paketit. EduGems on havainnut: maailman opettajat haluavat tukeutua Suomen käytännön kokemuksiin perustuvaan malliin, koska Suomessa kestävyyskasvatus on jo konkreettinen osa opettajankoulutusta ja opetussuunnitelmia. Suurin viennin tarve on kehittyvissä maissa. Niissä ympäristöongelmat ovat pahentuneet ja kestävyyskasvatus puuttuu kouluista. Maksukykyä rehtoreiden ja opettajien koulutukseen on yleensä vain vähän tai ei lainkaan. Myös rikkaat maat tarvitsevat potkua ESD:n jalkauttamiseen. Kielihaasteisiin tarvitaan lisäksi käännöstyötä. 

Suomen kestävyysmurroksen malleja kuunnellaan ja pyydetään nyt

Kouluille yhteistyö Suomen kanssa on meriitti, joka rohkaisee kouluyhteisöt tarttumaan toimeen. Maailman opettajat tarvitsevat apua esimerkiksi:

  • ympäristötunteiden ja toimintataitojen opetuksessa
  • tulevaisuuskasvatuksessa
  • positiivisen pedagogiikan jalkauttamisessa
  • kiertotalouden ja viheliäisten ongelmien ratkaisujen opetuksessa
  • käsitteiden kirjon selkeyttämisessä
  • kestävyyskasvatuksen arviointimenetelmissä

Nämä eivät saisi puuttua maailman kouluista, mutta opettajat pyytävät apua!

Tutkimus kaiken perustana

EduGemsin koulutuspolku perustuu alan tutkimukseen. EduGems Oy:n perustaja, FT Marianne Juntunen on väitellyt kestävyyskasvatuksesta 2015. EduGemsin tuottama materiaali perustuu paitsi Juntusen tutkimustyöhön, myös muuhun alan uusimpaan tutkimukseen. Koulutuspolun vaikuttavuutta tutkitaan osallistujien tyytyväisyyden ja ESD:n jalkautumisen osalta. Näin polkua kehitetään jatkuvasti edelleen.

EduGems pyrkii antamaan polussaan näköalapaikan maailman parhaille ESD-käytänteille. Koulutuspolku on nostanut suomalaista osaamista alalla esiin – kannustimeksi maailmalle!

Suomalaisille yrityksille EduGems tarjoaa räätälöityjä työpajoja ja konsultaatiota vastuullisuuden vaikuttavasta jalkauttamisesta. 

Edistääkö sinun koulutusvientiyritys tai -tuote kestävää kehitystä? Kiinnostuitko koulutuksesta? Onko sinulla ESD-vientituote?

Ole yhteydessä: marianne@edugems.fi


Lisätietoja:

YK-liiton mediatiedote palkintohausta.
EduGems kouluille.
EduGems koulutukset.
EduGems HundrED-sivustolla.