Skip to content

Education for Sustainable Development (ESD) as a new educational export from Finland to boost the sustainability revolution!

The UN Alliance has nominated EduGems’ global, scalable ESD education pathway as Finland’s sole representative for the UNESCO Japan Prize on ESD. What prize? The UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) awards the prize for work in Education for Sustainable Development (ESD). Each member… Read More »Education for Sustainable Development (ESD) as a new educational export from Finland to boost the sustainability revolution!

Kestävyyskasvatus uutena koulutusvientinä Suomesta vauhdittamaan kestävyysmurrosta

YK-liitto on nimennyt EduGemsin globaalin, skaalautuvan ESD-koulutuspolun Suomen ainoaksi edustajaksi UNESCOn Japan Prize on ESD -kilpailuun. Mikä kilpailu? YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco jakaa palkinnon kestävää kehitystä edistävän koulutuksen (Education for Sustainable Development, ESD) hyväksi tehdystä työstä. Kukin jäsenmaa nimittää ehdokkaansa Unescolle, joka jakaa… Read More »Kestävyyskasvatus uutena koulutusvientinä Suomesta vauhdittamaan kestävyysmurrosta

How is Finnish education expertise supporting Kenyan schools to change their teaching through education for sustainable development?

“In our school, the teacher to student ratio is 1:120. There is a big language barrier. Although I have a heavy duty, this course is very important for my job as a teacher, so I have to set aside time for it.”  – Antoney Zenga… Read More »How is Finnish education expertise supporting Kenyan schools to change their teaching through education for sustainable development?

Miten Suomi tukee kenialaisia kouluja muuttamaan opetusta kestävän kehityksen koulutuksen avulla?

“Oppilaitoksessamme opettajien ja oppilaiden suhdeluku on 1:120. Kielimuuri on suuri. Vaikka minulla on raskas velvollisuus, niin tämä kurssi on erittäin tärkeä opettajan työni kannalta, joten minun on varattava sille aikaa.” – Antoney Zenga Binge, Morning Star, Kenia Antoney Zenga Binge on rehtori Morning Starissa, peruskoulussa,… Read More »Miten Suomi tukee kenialaisia kouluja muuttamaan opetusta kestävän kehityksen koulutuksen avulla?

Finland can take the leadership role in global educational transformation!

Education for Sustainable Development is still mostly unknown and unused in schools around the world, yet it is a SDG 4.7 and its implementation is urgent! EduGems Finland is an online Learning Academy for Education for Sustainable Development (ESD) helping teachers all over the world to transform… Read More »Finland can take the leadership role in global educational transformation!

What is STEAM?

The STEAM pedagogy always involves two or more approaches from Science, Technology, Engineering, the Arts, and Math. This means phenomenal lessons, during which the students take an active role to collaboratively construct new knowledge. The STEAM activities at EduGems courses develop students’ insights into learning… Read More »What is STEAM?